top of page
DSCF4926 kopie.JPG

Beleidsplan

De statutaire doelstelling van Stichting Art Projects is het stimuleren van het economisch perspectief van de culturele sector en het verbreden van het culturele landschap. De stichting beoogt een (culturele) algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk. 

Beleidsplan

Stichting Art Projects initieert projecten die de kunstsector te versterken en de verbinding tussen kunst en (nieuw) publiek te bewerkstelligen. De missie is het verbeteren van de economische positie van de kunstenaar en zo bij te dragen aan een florerende kunstsector. Wij doen dat door zowel nieuw publiek te activeren als door kunstenaars meer inzicht en kennis te verschaffen over hun kansen in het kunstveld. 


De economische positie van de kunstenaar is al jaren penibel te noemen. Het huidige marktmodel en staat onder druk, waarbij met name het traditionele galeriemodel aan verandering onderhevig is, en daar is ook nog een vernietigende corona-crisis overheen gekomen. Daarom is het juist nu belangrijk om proactief te zijn en de positie van de kunstenaar stevig te verankeren. Stichting Art Projects is opgericht om de economische positie van de kunstenaar te verstevigen door initiatieven te ontwikkelen die daar direct aan bijdragen. 

Vanuit de stichting vliegen we dat op meerdere manieren aan: zo bieden we een curriculum ondernemerschap voor afstuderende kunstenaars aan op diverse kunstacademies en via andere kanalen zoals Cultuur + Ondernemen, ontwikkelen we diverse projecten die de geefcultuur in Nederland bevorderen en werken we samen met kunstenaars en kunstruimtes om nieuwe publiek te enthousiasmeren voor kunst.

Via ons platform Young Collectors Circle brengen we bijvoorbeeld kunstenaars onder de aandacht bij een nieuw publiek, juist voor het publiek dat zich niet thuisvoelt in de traditionele kunstwereld zijn wij hun way in. Sinds 2020 combineert Young Collectors Circle een exclusief programma voor donateurs met een breed, landelijk publieksprogramma. Young Collectors Circle brengt zo verbinding tot stand tussen publiek en kunstveld binnen een veilige, toegankelijke omgeving én activeert het publiek zich niet als een passieve toeschouwer maar als een actieve deelnemers en supporter op te stellen. 

 

Met deze en nieuw te ontwikkelen projecten is Stichting Art Projects Amsterdam een onmisbare factor in het landelijke kunstveld als zijnde facilitator, aanjager en stroomversneller: dé verbindende schakel tussen kunstenaar, instelling en publiek. 

 

Financiën 

Stichting Art Projects Amsterdam realiseert haar activiteiten dankzij publieksinkomsten, bijdragen van donateurs, subsidies en bijdragen van partners en sponsoren. Stichting Art Projects Amsterdam heeft bewust gekozen de beheerslasten laag te houden om zo flexibel te kunnen blijven als projectmatige organisatie. Er is een beperkt eigen vermogen.

bottom of page