top of page

Directie & Toezichthouders

Nienke van der Wal

Directeur-bestuurder

Strateeg en conceptontwikkelaar

in de culturele sector; oprichter Stichting Art Projects

  • LinkedIn
1_91A4187.jpg
3. zayenne.jpeg

Zayènne van Heesen-Laclé

Voorzitter Raad van Toezicht

Raadsheer Gerechtshof 's Hertogenbosch

  • LinkedIn

Amanda Pinatih

Lid Raad van Toezicht

Design curator Stedelijk Museum Amsterdam en PhD-kandiaat

  • LinkedIn
3. AmandaPinatih.jpg
Frederieke.jpeg

Frederieke Sanders -
van Traa

Lid Raad van Toezicht

Creatief ondernemer en producent

  • LinkedIn

Grace Wong-Si-Kwie

Lid Raad van Toezicht

Hoofd Presentatie & Publieksbereik

Nederlands Fotomuseum

  • LinkedIn
Grace Wong-Si-Kwie foto door Konrad Sachadel 1.jpg
Scherm­afbeelding 2023-07-13 om 10.48.24.png
Scherm­afbeelding 2023-07-13 om 10.48.24.png

Evelien Reich

Lid Raad van Toezicht

Editor in Chief ELLE Decoration NL

  • LinkedIn

Beloningsbeleid 

De directeur-bestuurder ontvangt een vergoeding voor haar werkzaamheden. De Raad van Toezicht verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Geen van de medewerkers is in loondienst van de stichting. Een overzicht van nevenactiviteiten en aftreedschema van de Raad van Toezicht is beschikbaar.

 

Intern beleid en codes

Stichting Art Projects hanteert de Code Cultural Governance, Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. Daar voegt de stichting op eigen initiatief nog een code “Ecologische verantwoordelijkheid” aan toe ten aanzien van de doelstellingen op het gebied van duurzaam ondernemen. Deze codes zijn verwerkt in het interne beleid, waarin ook een procedure is opgenomen ten aanzien van ongewenste omgangsvormen. De voorzitter van de Raad van Toezicht is daarvoor het aanspreekpunt.

bottom of page