top of page

Jaarverslag 2021

Stichting Art Projects initieert projecten die de kunstsector versterken en de verbinding tussen kunst en (nieuw) publiek te bewerkstelligen. De missie is het verbeteren van de economische positie van de kunstenaar en zo bij te dragen aan een florerende kunstsector. Wij doen dat door zowel nieuw publiek te activeren als door kunstenaars meer inzicht en kennis te verschaffen over hun kansen in het kunstveld. In 2021 vonden onder meer onderstaande volgende projecten plaats.

Organisatie

Stichting Art Projects werkt op projectbasis en heeft daartoe een flexibele organisatie ingericht, waarbij op basis van de behoefte per project de juiste medewerkers worden aangetrokken.

De organisatie bestond in 2021 uit directeur Nienke van der Wal (0,8FTE), verantwoordelijk voor het Young Collectors Circle team bestaand uit: Programma Manager Nadine van den Bosch (0,8 FTE), Community Manager Marélise Pollard (0,4 FTE), Marketing Manager Flor Linckens (0,4 FTE) en Stagair Programma & Community Nadia Mazlin (0,8 FTE), ondersteund door freelance educatoren en publieksbegeleiders. Voor het curriculum ondernemerschap werd samengewerkt met Mette Samkalden.

Het  bestuur van Stichting Art Projects werd in 2021 gevormd door Cyril van Sterkenburg (Voorzitter; directeur Vandejong), Amanda Pinatih (Secretaris; curator Stedelijk Museum), Zayènne van Heesen-Laclé (Penningmeester; Raadsheer) en Frederieke Sanders van Traa (Bestuurslid; Entrepeneur). 

Een overzicht van nevenactiviteiten en aftreedschema is beschikbaar. (NB in 2022 is de Stichting overgegaan op een Raad van Toezicht model en zijn de statuten aangepast). 

 

Intern beleid en codes

Stichting Art Projects hanteert de Code Cultural Governance, Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. Daar voegt de stichting op eigen initiatief nog een code “Ecologische verantwoordelijkheid” aan toe ten aanzien van de doelstellingen op het gebied van duurzaam ondernemen. Deze codes zijn verwerkt in het interne beleid, waarin ook een procedure is opgenomen ten aanzien van ongewenste omgangsvormen. De voorzitter van de Raad van Toezicht is daarvoor het aanspreekpunt.

 

Financiën

De projecten van Stichting Art Projects worden op projectbasis gefinancierd. Er waren op 31/12/2021 geen passiva of activa. Het vermogen van de stichting was op 31/12/2021 €8.399. De jaarrekening is hier beschikbaar als download.

bottom of page